O firmě NAVER s.r.o.

Jsme mladá, dynamicky se rozvíjející firma. Dodáváme technologická zařízení pro autolakovny a průmyslové provozy.

Naše zařízení jsou určená provozům pro aplikace různých druhů nátěrových hmot a provozům zaměřujícím se na úpravy povrchů odmašťováním, tryskáním, broušením, lakováním a sušením.

Naše firma navazuje na bohaté zkušenosti s touto problematikou, které sahají až do roku 1994. Rozložení programu firmy nám umožňuje zasahovat do všech možných průmyslových odvětví počínaje autoopravárenstvím, přes strojírenskou výrobu a další průmyslové využití až po dřevozpracující a nábytkářský průmysl.

Technologická zařízení našich dodavatelů, která nabízíme svým zákazníkům, prošla dlouhodobým vývojem a zkouškami, a to nejen přímo ve výrobě a vývoji u našich dodavatelů, ale hlavně i přímo v domácích podmínkách u našich zákazníků – BONATRANS GROUP, a. s. Bohumín, WALTER MASCHINERI, s.r.o. Kuřim, ČMŽO, s.r.o. Přerov a další.

Dobré zkušenosti zákazníků s naší technologií nám následně otevírají další cesty k novým zákazníkům. K úspěšnému rozvoji firmy napomáhá rovněž i komplexní péče, která spočívá v úplném servisním zázemí, skladu náhradních dílů, skladu filtrů a péči o klienta.

Samozřejmou součástí firemní filosofie je také:

  • kompletní podpora zákazníka v oblasti přípravy a tvorby projektů

  • aktivní účast při vyřizování potřebných administrativních povoleních na úřadech

  • podíl na projekční přípravě

  • spolupráce při výběru maximálně úsporných a přitom dostatečně dimenzovaných technologických provozů tak důležitých pro efektivní činnost našich zákazníků.

Při veškeré naší činnosti neopomíjíme využívat všech nejmodernějších dostupných technologických poznatků a dohlížíme na dodržování  obecně platných i environmentálních zákonů.

V rámci naší spolupráce s finančními organizacemi rozšiřujeme i možnost financování technologií prostřednictvím těchto firem.

Naver, s. r. o. Obřanská 101a 614 00 Brno Tel./Fax: +420 545 216 897, Mobil: +420 605 298 581, E-mail: roman.linhart@email.czinfo@naverbrno.cz